Werkwijze

Of ik nu adviseer, train of coach, in mijn aanpak werk ik volgens een aantal vaste lijnen.

1. Intake gesprek
Samen met de opdrachtgever analyseer ik in een oriënterend gesprek de vraag die nu aan de orde is. We brengen de gewenste verandering of verbetering in kaart. Vervolgens stellen we vast of er voldoende vertrouwen bestaat voor verdere samenwerking en het ontwerpen van een aanpak. Het kan hierbij gaan om advies aan of coaching van de opdrachtgever, training of begeleiding van een groep medewerkers of coaching van een individuele medewerker.
Het intakegesprek is vrijblijvend. Voor het vervolg maak ik een offerte.

2. Maken van concreet plan van aanpak
In het vervolg gaan we actief op zoek naar concrete verbeterpunten en naar mogelijkheden om medewerkers sterker te verbinden met de visie en doelen van de organisatie. We stellen de doelen en resultaten van het traject vast. De gekozen aanpak wordt in termen van concreet en waarneembaar (werk)gedrag benoemd en getoetst bij de opdrachtgever.

3. Uitvoering plan van aanpak
Bij de uitvoering van de opdracht is voor iedereen helder wat er gaat veranderen en wat er van hem/haar wordt verwacht. Het betekent samen het plan tot uitvoering brengen, voorbeeld gedrag laten zien, interventies doen als het proces effectiever kan. Dat doe ik middels reflectie op inhoud, procedure en proces en door iedereen te helpen om de gewenste koers te realiseren. Plezier in het werk en trots zijn op wat je doet staat daarbij centraal. Ik faciliteer het proces en dat betekent helpen, ondersteunen, samen doen, kennis delen en mijn rol als adviseur/trainer en coach gaandeweg minimaliseren en overbodig maken.

4. Evaluatie
Samen met de opdrachtgever beoordelen we de resultaten van het advies-, trainings- en/of coachingstraject. Zo nodig maken we afspraken voor een vervolg. Drie maanden na afronding van het traject neem ik met de opdrachtgever contact op om het effect van de in gang gezette aanpak te toetsen.

Theoretische kaders:

Psychodynamisch werk:

  • Systemisch werken met opstellingen, Hellinger Instituut
  • Contextuele benadering, Ivan Boszormenyi Nagy
  • Transactionele analyse
  • NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren)
  • RET (Rationele Effictiviteits Training)
  • Jungiaanse psychologie
  • Franklin Covey,  Peter Senge
  • Appreciative Inquiry
  • Theory U