Coaching

Anders kijken biedt nieuwe perspectieven!

Werken beslaat een groot deel van onze dagbesteding. We nemen ons zelf iedere dag mee naar het werk. We willen allemaal het gevoel hebben dat wat je doet er ook toe doet!
De een is toe aan een volgende stap terwijl de ander worstelt met vragen rondom zingeving en/of motivatie. Persoonlijke omstandigheden of overtuigingen kunnen ons handelen zowel privé als zakelijk belemmeren, maar ook de werksituatie kan ertoe leiden dat medewerkers zich ontevreden voelen en zich niet verder ontwikkelen.

Bontenbal coacht mensen bij zingevingsvraagtstukken, het (terug)vinden van plezier in het werk, bij het zelfsturend vermogen, bij het beter benutten van iemand’s potentieel. Kortom coaching is voor iedereen die persoonlijke aanmoediging nodig heft bij het ontdekken van levenskunst!

Samen met de coachee ga ik op zoek naar zijn of haar waarden, overtuigingen, drijfveren en kwaliteiten. Tijdens de coaching is de aandacht gericht op de kansen en mogelijkheden van de coachee, op de interactie van de coachee met zijn of haar omgeving. Praktijksituaties dienen daarbij als bron voor het bereiken van gewenste veranderingen en verbeteringen. Het aanspreken op eigen verantwoordelijkheid voor het resultaat vormt de basis van mijn aanpak.

Bontenbal onderscheidt drie vormen van coaching:

  • Bij persoonlijke coaching, mental check up en wandelcoaching staan persoonlijke vraagstukken en persoonlijke ontwikkeling in het werk centraal.
  • Coaching on the job focust op het verbeteren van persoonlijke effectiviteit in de concrete werksituatie. De coach is actief op de werkplek.
  • Teamcoaching en intervisie richten zich op het verbeteren van samenwerking in groepen en zelf organiseren / zelfsturing.

Opdrachten

  • NS coachpool, meer dan 100 medewerkers gecoacht
  • ProRail coachpool
  • Kinderopvang
  • Diverse zorg- en welzijnsinstellingen
  • Zakelijke dienstverlening