Levenskunst

Mensen die plezier hebben in hun werk dragen in belangrijke mate bij aan de performance van hun organisatie. Erkenning geven aan en waardering hebben voor geleverde prestaties en vooral voor de mens achter die prestaties maakt dat medewerkers verbonden en geboeid blijven. Het ontdekken van ieders potentieel en dit gericht inzetten is essentieel en draagt bij aan de beoogde koers van de organisatie. Vanuit de overtuiging dat mensen zélf richting willen en kunnen geven aan veranderingen gaat Bontenbal, advies, training en coaching aan de slag.

De aanpak richt zich op het verwerven van inzicht en bewust worden van overtuigingen, die verandering in de weg staan. De huidige situatie wordt belicht vanuit verschillende invalshoeken. Alleen al het anders kijken naar de situatie doet vaak anders denken. Een eerste belangrijke stap op weg naar verandering is daarmee gezet.  Bewustwording biedt nieuw perspectief en vergroot ieders beslisruimte.

Kernwaarden

Resultaatgerichtheid, inspiratie, autonomie, authenticiteit, beweging

Uitgangspunten

  • Focus op performanceverbetering van medewerker en organisatie
  • Prestaties van mensen worden bepaald door capaciteiten en ambities, en door de context waarin ze opereren
  • De houding van mensen ten opzichte van de omstandigheden is meer bepalend voor levensgeluk en werkplezier dan de feitelijke situatie
  • Inzicht in persoonlijke drijfveren vergroot het bewustzijn van de lerende, stimuleert een pro-actieve houding en draagt bij aan werken vanuit passie
  • Eigen verantwoordelijkheid voor het leren leidt tot gewenste leerattitude en acceptatie van veranderingen
  • Aandacht voor succeservaringen tijdens het leer- en veranderproces