Advies

Maatwerk is vakwerk; omdat iedereen iets anders nodig heeft!

In adviestrajecten staat de vraag van de opdrachtgever centraal en denk ik mee in de richting van de gewenste verandering. De huidige situatie wordt vanuit verschillende invalshoeken belicht en vaak blijkt dan dat het anders kijken naar de situatie al anders doet denken. We benoemen samen de gewenste situatie in termen van concrete resultaten.

Uitgangspunt is werken in de omgeving waar het werk wordt verricht. De werkomgeving zie ik als de smeltkroes voor verbetering en verandering. In overleg met de opdrachtgever richten we het werk in als een leeromgeving waar samen geleerd wordt, zowel van elkaars fouten als van elkaars ideeën. Met name tijdens het werk vindt het leren plaats en komen de medewerkers tot voortschrijdend inzicht. De focus is altijd het verbeteren van de performance van medewerkers en daarmee de performance van uw organisatie. Bontenbal, advies, training en coaching ondersteunt en faciliteert de opdrachtgever of manager actief om veranderingen zelf door te kunnen voeren.

In een oriënterend gesprek maken we samen een analyse van uw vraag en maken we afspraken over het vervolg van het traject.

Opdrachten

  • Ontwikkeling en uitvoering van Leiderschaps- en cultuurveranderingstrajecten voor een woon/zorginsteling, voor een welzijnsinstelling, voor een  OV-bedrijf en voor een  verpleeghuis
  • Ontwikkeling en uitvoering van traject Leren en ontwikkelen, benutten van potentieel voor een welzijnsinstelling en voor een kinderopvangvoorziening
  • Ontwikkeling en uitvoering van Visie en missie van de organisatie/afdeling/leeromgeving  voor een adviesbureau, voor een welzijnsinstelling en voor een kinderopvangvoorziening
  • Ontwikkeling en uitvoering traject Samenwerken in de keten voor een welzijnsinstelling en voor een kinderopvangvoorziening
  • Ontwikkeling en uitvoering van Teambuilding traject voor een welzijnsinstelling en voor een bestuur van een ziekenhuis
  • Ontwikkeling en uitvoering traject duurzame inzetbaarheid en levensfasegericht werken voor een overheidsinstelling en voor een afdeling van een ziekenhuis
  • Ontwikkeling en uitvoering traject Het nieuwe werken, voor een groot energiebedrijf en voor een ministerie