Privacy

Jouw privacy is voor ons van groot belang. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met informatie die we van jou verwerken. We zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die wij verwerken vertrouwelijk worden behandeld en zullen jouw persoonsgegevens dan ook enkel in overeenstemming met de privacywetgeving verwerken.

Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemmingom jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw rechten respecteren om onder andere persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan dit beleid zorgvuldig te lezen.

Verwerkingen van persoonsgegevens

Als je gebruik maakt van de diensten van Bontenbal Advies, training en coaching dan vragen wij naar gegevens van onze klanten. Deze gegevens vragen we op en bewaren we om onze diensten uit te kunne voeren. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die worden verwerkt. Dit kunnen zowel gewone als bijzondere persoonsgegevens zijn. Bijzondere persoonsgegevens zijn in dit geval de gegevens die wat zeggen over je mentale en fysieke gesteldheid.

Wij verwerken de volgende gewone gegevens:

 • voornaam en achternaam;
 • geslacht;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummeren e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • opleidingsniveau;
 • rapportagetaal;
 • uitkomsten werkvermogentest
 • combinatie van de gekozen beelden en competenties in de meting (ACT®);
 • datum waarop de meting is uitgestuurd, voltooid en zal verlopen.
 • gespreksnotities

Wij verwerken aanvullend aan bovenstaande gewone gegevens de volgende bijzondere gegevens, als jij of je werkgever een Apkmeting afneemt:

 • je fysieke vermogens, gezondheid, leefstijl en vitaliteit
 • je arbeid vermogens en inzetbaarheid
 • je draaglast en draagkracht
 • je mentale gesteldheid

De grondslag voor de verwerking van zowel de gewone persoonsgegevens als de bijzondere gegevens, is jouw toestemming. Als je het niet eens bent met het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan kan je daar bezwaar tegen aantekenen (zie ook de paragraaf ‘Jouw rechten’).

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken we gebruik van beveiligde verbindingen ten behoeve van de veilige overdracht van jouw gegevens en communicatie.

Wij beschrijven onze maatregelen ter bescherming van gegevens in de verklaring Gegevensbescherming

Verstrekking aan derden

Indien je gebruik maakt van de diensten van Bontenbal Advies, training en coaching via je werkgever, dan geven wij jouw gewone persoonsgegevens door aan deze werkgever. Die gebruikt jouw gegevens om je binnen de organisatie tot je recht te laten komen op basis van de vastgestelde competenties. Dit gebeurt op grond van de uitvoering van de (arbeids)overeenkomst tussen jou en je werkgever. Verder verstrekken wij je persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens die wij verwerken voor jou als deelnemer bewaren wij gedurende 4 jaren. Als deze bewaartermijn is verstreken, krijg je middels een e-mail de optie om de bewaartermijn nog eens met 4 jaren te verlengen. Als je jouw persoonsgegevens na 4 jaren of eerder verwijderd wil hebben, dan verwijderen wij jouw gegevens uit onze bestanden versleutelen wij de gegevens.

Mocht je willen dat wij je gegevens, eerder dan de bewaartermijn verwijderen, zie dan ook de paragraaf ‘Jouw rechten’.  Persoonsgegevens waar een wettelijke bewaartermijn voor geldt, verwijderen we op het moment dat deze bewaartermijn is verstreken. Wij zijn verplicht om wettelijke bewaartermijnen na te leven.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze werkwijze wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum onderaan en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Jouw rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze pagina.

Je hebt de volgende rechten waarvoor je bij ons een verzoek kunt indienen:

 • inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;

Let op dat wanneer je een verzoek indient, je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij kunnen om aanvullende gegevens vragen om je identiteit vast te stellen. Wij reageren binnen vier weken op jouw verzoek.

Klacht indienen

Als je een klacht hebt over het verwerken van persoonsgegevens, dan horen we dat graag. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, dit is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Bontenbal Advies, training en coaching
elisabeth@bontenbalcoaching.nl
Elisabeth Bontenbal